Follow n2sv6e on Twitter Linkedin Logo

Het verwezenlijken van mijn dromen en het oplossen van het onoplosbare raadsel, maken mij tot wie ik ben. Het streven naar een prettige en natuurlijke samenwerking tussen mensen is wat ik het liefste doe. Mijn netwerk bestaat uit zowel professionals als amateurs en hobbyisten, ik denk dat als iedereen doet waar zijn talent ligt, zijn toegevoegde waarde het grootst is. Ik ben tag-yorit gestart vanuit een – soms latente – behoefte bij veel organisaties, er bleek weinig bewustzijn en kennis beschikbaar over de natuurlijke cohesie tussen organisaties en de eindeloze mogelijkheden van internet. Daarnaast zag ik – op een heel andere schaal – steeds meer onbekendheid bij starters en kleine zelfstandigen, het hebben van een website is één, maar er werkelijk iets mee doen of accepteren dat het gewoon een groot visitekaartje is, is iets heel anders. Bovenal wilde ik gewoon iets voor mezelf, datgene doen waar mijn hart ligt: oplossingen bedenken om anderen te helpen.

Nils Vermeire
Ik heb ruim twaalf en een half jaar bij verschillende organisaties binnen de Rijksoverheid gewerkt. In deze tijd heb ik communicatieadviezen geschreven op strategisch en tactisch niveau, websites ontworpen en gebouwd, handleidingen geschreven en trainingen opgezet en gegeven, cms-en ingericht, zoekmachines ingericht en beheerd, kleine en grote (inter)departementale projecten (be)geleid en ondersteund, teams opgebouwd, teams ontbonden, leiding gegeven en managementen ondersteund. Ik heb gedurende deze tijd meer dan tien jaar ook deel uitgemaakt van de verschillende BHV-organisaties, hierin ben ik ademluchtdrager, ehbo-er, ploegleider en inzetcoördinator geweest. Concreet heb ik de laatste vijf jaar gewerkt bij Dienst Publiek en Communicatie alwaar ik de website en infrastructuur van Postbus51 heb laten vernieuwen, vier verschillende teams heb geleid en mijn bijdrage heb geleverd aan de organisatorische veranderingen binnen het departement. Een bijzondere ervaring was het opzetten en laten inrichten van een datawarehouse, beheerd door een eigen BICC (Business Intelligence Competence Center). Tot slot heb ik meegeholpen met de totstandkoming van rijksoverheid.nl en meegeschreven aan de overkoepelende visie voor de discipline ‘online advies’ binnen de Rijksoverheid.

Top-interesses
Dromen, leven, mijn kinderen, muziek, componeren, piano spelen, schrijven van verhalen, voetbal en squash, koken, reizen, lezen, gamen en een leven lang leren

Kennisgebieden
Communicatie, internet, webdesign, social media, crowdfunding, coaching, interim management, projectmanagement (PII/Scrum), crisismanagement, leiding geven, teksten schrijven, wordpress, cms, zoektechnologie, bedrijfshulpverlening en calamiteitenbestrijding.