Diensten

Tag-yorit richt zich op de verbetering van websites en online communicatie in het kader van een duurzaam en toegankelijk internet. Hiertoe ontplooi ik een aantal activiteiten, te weten:

Ontwikkeling, vormgeving en bouw van websites voor starters, kleine zelfstandigen, kunstenaars, artiesten en organisaties. Zoveel mogelijk volgens de internationaal geldende standaarden voor websites. Het toepassen van de webrichtlijnen is geen must, duurzaam en toegankelijk bouwen wel!

Bewustwordingssessies, meerdaagse workshops en trainingen en langer durende adviestrajecten en onderzoeken met als doel begrip en kennis te vergroten bij de mensen en organisaties die overwegen om op internet of in social media actief of actiever te worden of zijn ‘online prensence’ wil verbeteren.

Advies aan en entrepeneurschap voor webdesigners en opdrachtgevers, zodat briefings en offertes beter op elkaar aansluiten en er bij beide partijen een beter beeld ontstaat van de wensen en mogelijkheden van de ander.