Showcase: Dribbel

ty-dribbel

De vraag:
Bouw een drietalige website met alle belangrijke informatie uit zowel het (hardcopy) informatieboekje als het pedagogisch beleidsplan. Bied daarnaast een niet-publiek-toegangkelijke oplossing voor de juffen, de oudercommissie en het bestuur om de ouders te informeren over de dagelijkse gang van zaken. De informatie op de website was redelijk statisch en hoefde niet door de juffen zelf aangepast te worden.

De oplossing:
Er is gekozen voor een statische html-website in drie talen. Voor de vertaling is gekozen voor een professionele vertaler. Daarnaast is er een nieuwsbriefapplicatie aangeschaft en ingericht. De communicatie wordt op maandbasis verzorgt door tag-yorit, na aanlevering van de content door de verschillende betrokken partijen (bestuur, oudercommissie en juffen).

Dribbel is een peuterspeelzaal in de Haagse wijk Benoordenhout.