Tweak the Tweet: Twitter en Google Maps tijdens een crisis

In Nederland werken we hard aan NL-Alert, een waarschuwingsdienst waarmee overheden in korte tijd alle bezitters van een mobiele telefoon binnen het bereik van een zendmast of een aantal zendmasten kunnen alarmeren en instrueren. In de Verenigde Staten is al 2 jaar een ander initiatief gaande: Tweak the Tweet, een op hashtags gebaseerde dienst om informatie via Twitter gedurende een crisis of potentiële ramp via Google Maps in kaart te brengen.

Twitter tijdens crises

brandweerTegenwoordig spelen technische hulpmiddelen en het communiceren via sociale netwerken een belangrijke, mogelijk zelfs allesbepalende, rol in ons bestaan. Het vanzelfsprekende gebruik van de smartphone en tablet tijdens het normale leven, verandert niet tijdens een ramp. Sterker nog, men is geneigd om – eventueel via de traditionele media – meer een beroep te doen op Twitter dan normaal. Mensen zijn alerter en actiever via Twitter tijdens een crisis, men retweet meer en antwoordt minder en men verwijst meer door naar externe bronnen waarop extra informatie of beeldmateriaal te vinden is(onderzoek Hughes 2009). Dit impliceert dat Twitter een uitstekend communicatiemiddel is om in te zetten gedurende een ramp. Het onderzoek Twitter in Crisiscommunicatie uit 2010 door het COT-Institutuut voor Veiligheid en Crisismanagement, bevestigt dit beeld.

Project EPIC

Het project EPIC, dat staat voor Empowering the Public with Information in Crisis, is een multi-disciplinair project van meerdere universiteiten uit de Verenigde Staten. Het project heeft tot doel om de bevolking in tijden van rampen te voorzien van een systeem waarmee het de noodzakelijke informatie kan verzenden en verkrijgen. Het project wil een langdurige studie doen naar het gedrag en de behoefte van mensen in tijden van crisis. Als onderdeel van het geheel aan onderzoeken is in 2009 Tweak the Tweet (TtT) geïntroduceerd.

Tweak the Tweet

Tweak the Tweet (TtT) is een tweeweg-communicatiesysteem dat via Twitter en Google-maps  de ontwikkeling van een ramp in kaart brengt. De werking van het systeem is eigenlijk heel eenvoudig. Door het toevoegen van een aantal standaard hashtags aan een tweet, zoals #loc (location), #name en #need, is het mogelijk om een nauwkeurige hulpvraag te extraheren uit een tweet. Hierdoor zijn voorbereidingen op de komst van een orkaan te volgen, maar ook de effecten van een olieramp of de noodzakelijke evacuaties tijdens bosbranden. Andere toepassingen zijn het zoeken naar familieleden door #name en #ruok (are you ok?) toe te voegen of juist aan de wereld te laten weten dat je veilig bent en waar je bent met #name, #imok (I am ok) en #loc.

Tweak the Tweet tijdens de orkaan Irene aan de oostkust van de VS
Tweak the Tweet tijdens de orkaan Irene aan de oostkust van de VS

Nadelen?

Natuurlijk biedt dit initiatief alle gelegenheid om te zeggen dat niet iedereen Twitter heeft en dat daarmee dus nooit een volledig gegarandeerde werking bestaat. Dat klopt, heb je geen Twitter of heb je geen bereik met je smartphone, dan is het onbruikbaar. Het tegenargument is natuurlijk eenvoudig: zonder dit initiatief hadden de mensen die wél Twitter hebben én een smartphone deze mogelijkheid helemaal niet. Gedurende rampen is ieder extra middel dat levens kan redden of cruciale informatie kan verschaffen hard nodig.

Succesvol

Vluchtweg in vliegtuigHet systeem bestaat al een paar jaar en in dit opzicht natuurlijk niets nieuws onder de zon. Maar in de afgelopen jaren heeft het project EPIC dit systeem met succes ingezet, onder meer tijdens de aardbevingen in Haïti en Chili en gedurende de Olieramp in de Golf van Mexico. Hulpverleners kunnen de hulpvragen eenvoudig in kaart brengen, de noodzakelijke acties ondernemen en mensen op de vlucht naar een veilig onderkomen in de buurt geleiden. Het is een indrukwekkend eenvoudig én – zoals nu na 2 jaar blijkt – doeltreffend initiatief dat gebruik maakt van bestaande middelen en dat, juist door informatie aan elkaar te koppelen, een belangrijke en in potentie levensreddende toegevoegde waarde tijdens rampen kan hebben.

Dit artikel verscheen eerder bij Frankwatching.com